Uitgebreide Privacy- en cookieverklaring


Dit is de privacyverklaring van: Marc Van Wiemeersch bvba Eeksken 5
9940 Sleidinge
BTW nr.: BE 0454.767.969

Marc Van Wiemeersch bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Ann Meerschman via ann.m@vanwiemeersch.be.
Toen Marc Van Wiemeersch bvba begon met de verkoop, verhuur en herstelling van machines, gereedschappen, werkkledij e.a., wisten we dat we dit niet konden doen zonder de hulp van een van onze belangrijkste partners: u, onze klant.
Of u nu een KMO hebt, vakman of DHZ-er bent; we werken samen om voor u steeds een oplossing aan te bieden. Marc Van Wiemeersch bvba is gebaseerd op een samenwerking met onze klanten. Zonder u, kan Marc Van Wiemeersch bvba niet bestaan. Deze samenwerking strekt zich uit tot de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Marc Van Wiemeersch bvba maakt er werk van als het gaat om haar klanten en hun privacy. Deze privacyverklaring is onze manier om u te vertellen welke informatie we verzamelen, op welke manier we de informatie gebruiken en beveiligen, aan wie we het doorgeven en op welke manier u toegang hebt tot de informatie en hoe u deze kunt veranderen of laten verwijderen.
Help ons een betere partner te worden
Om een betere partner te worden, hebben we uw hulp nodig. U kan ons helpen door informatie aan ons te verstrekken, zodat Marc Van Wiemeersch bvba u beter van dienst kan zijn en uiteindelijk Marc Van Wiemeersch bvba voor iedereen te verbeteren.
Hieronder vindt u een uitleg van enkele redenen waarom we informatie van u vragen en op welke manier we deze informatie van u verkrijgen en gebruiken.

Waar we in deze privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die u aan ons verstrekt over uzelf en/of uw firma, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook producten die u hebt gekocht of bijvoorbeeld e-mails die u aan ons hebt gestuurd. Het verstrekken van aanvullende informatie is natuurlijk optioneel. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om u aanbiedingen te doen en u te informeren over Marc Van Wiemeersch bvba.

Verwerkingsdoeleinden
Marc Van Wiemeersch bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen, leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijkheid om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Af en toe moeten we andere bedrijven buiten Marc Van Wiemeersch bvba inhuren om ons te helpen met bepaalde diensten. In sommige van deze gevallen moeten we uw gegevens delen met die bedrijven, omdat zij die nodig hebben om de service aan Marc Van Wiemeersch en uiteindelijk aan u, uit te kunnen voeren. Zo heeft de transportservice uw naam en adres nodig om uw producten bij u af te leveren.

Andere diensten die door bedrijven buiten Marc Van Wiemeersch bvba worden gebruikt, kunnen bestaan uit marketing activiteiten, het verwerken van credit/debitcard betalingen en het bieden van klantenondersteuning. Waar mogelijk zullen we u bij het afnemen van de betreffende dienst zoveel mogelijk informeren over de partij aan wie uw gegevens worden verstrekt.
Uw betaalgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van fraude en andere onrechtmatigheden en het tegengaan van overcreditering. Marc Van Wiemeersch bvba schakelt hiervoor zorgvuldig geselecteerde derden in. We beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft.
Ook kunnen we uw gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. We kunnen uw gegevens ook doorgeven in het geval onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper uw gegevens nodig heeft om de service aan u voort te kunnen zetten.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Marc Van Wiemeersch bvba verbonden zijn of met enige andere partner van Marc Van Wiemeersch bvba zoals o.a. leveranciers en onderaannemers.
Marc Van Wiemeersch bvba ziet er op toe dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
Uw persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen minstens worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
U heeft ten allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en u kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: ann.m@vanwiemeersch.be

Direct marketing
U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Klacht


Cookies


Op de website gebruiken we cookies en vergelijkbare webtechnieken. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Deze cookies verwerken in veel gevallen het IP-adres, het Cookie ID en technische informatie over het gebruikte apparaat. De gegevens (zoals hieronder beschreven) die uit de cookies voortkomen, kunnen wij ook gebruiken om een profiel van jou op te bouwen. Wij gebruiken de cookies en vergelijkbare webtechnieken om:
  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (functionele of technische cookies);
  • om onze partners een vergoeding uit te kunnen keren voor een succesvolle doorverwijzing (affiliate cookies);
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
  • informatie te verzamelen over het surfgedrag van onze bezoekers en om advertenties aan te laten sluiten op voorkeuren van de websitebezoekers (advertentie cookies).
Wil je weten welke cookies wij gebruiken en waarom? Klik dan door naar de pagina met onze cookieverklaring voor een volledige beschrijving.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).
Laden
Laden