Eeksken 5
9940 Sleidinge
Open
08:00 - 18:00
09 250 00 00

Verhuringsvoorwaarden

Verhuringsvoorwaarden

 • De verhuurperiode wordt beperkt tot 28 dagen (4 weken).
 • De verhuureenheid is één dag (24 uren).
 • Indien het gehuurde materiaal niet terug wordt gebracht binnen de maximum verhuurperiode, zal de tegenwaarde van een nieuw apparaat verhoogd met de verwijlintresten vanaf de vervaldag geëist worden.
 • Het gehuurde materiaal dient tijdens de openingsuren door de huurder afgehaald en in goede staat van onderhoud en gereinigd teruggebracht te worden in de magazijnen van de verhuurder.
 • Het verhuurtarief kan te allen tijde gewijzigd worden, dit heeft echter geen invloed op lopende contracten.
 • Huren is enkel mogelijk indien het gereedschap dat u wenst gebruiksklaar en beschikbaar is in onze huurafdeling.
 • Zijn niet in de huurprijs begrepen: alle verbruikstoebehoren zoals brandstof, schuurpapier, nagels, olie, enz.
 • De geëiste borgsom zal op het einde van de verhuurperiode terugbetaald worden bij teruggave van het apparaat in perfecte staat.
 • De huurder gebruikt het gehuurde materiaal op eigen risico. De huurder wordt geacht de gebruikswijze en veiligheidsvoorschriften van het gehuurde materiaal te kennen, zo niet zal hij de nodige inlichtingen voor het afsluiten van het huurcontract vragen. Door het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen erkent de huurder volledig ingelicht te zijn door de verhuurder. De huurder verbindt er zich toe het gehuurde materiaal te gebruiken conform gebruiks- aanwijzing en de veiligheidsvoorschriften na te leven. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met de gehuurde apparaten zouden gebeuren.
 • De huurder zal alle onkosten dragen van de eventuele schade aan het apparaat ten gevolge van een onvakkundig gebruik.
 • Enkel onze diensten zijn bevoegd onderhoud en herstellingen uit te voeren aan het gehuurde apparaat.
 • De borgsom zal dienen als dekking der kosten en in geval van herstelling in het bezit blijven van onze huurafdeling.
 • Bij geschil is enkel de Rechtbank van Koophandel of het Vredegerecht bevoegd.
 • Bij eventuele ongevallen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met de gehuurde apparaten zouden gebeuren, wijst de verhuurder alle verantwoordelijkheid af.
 • De huurder is aansprakelijk voor verlies of diefstal van het gehuurde materiaal. Overmacht werkt terzake niet bevrijdend. Bij verlies of diefstal van het gehuurde materiaal zal van de huurder de tegenwaarde van een nieuw apparaat verhoogd met de verwijlintresten vanaf de vervaldag geëist worden.
 • Bij defect van het gehuurde materiaal, gelieve onverwijld contact op te nemen ten einde iedere discussie te vermijden.
 • Bij het huren van de kliefmachine dient de huurder zijn eigen nummerplaat bij te maken en het gehuurde toestel dient ter verzekering te worden bijgevoegd bij zijn eigen verzekeringsmaatschappij (huurder).
 • Bij huur van de kliefmachine en hakselaar: Deze toestellen zijn verzekerd bij een trekkend voertuig en mogen bij verhuur nooit losgekoppeld op de openbare weg geplaatst worden. Dit mag alleen op privéterrein, zo niet zal de verzekeringsmaatschappij niet tussenkomen bij een schadegeval.