Eeksken 5
9940 Sleidinge
Open
08:00 - 18:00
09 250 00 00

Herstellingsvoorwaarden

Herstellingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden betreffende herstellingen

Marc Van Wiemeersch BVBA

Bij afgifte van uw te herstellen goed gaat u bijgevolg akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze zijn op te vragen aan de balie of op onze website.

  1. Algemeen

Een herstelling wordt uitgevoerd op basis van de informatie die de klant geeft en de defecten, slijtage en anomalieën die de hersteller vaststelt. Defecten die na herstelling worden vastgesteld door de klant die niet werden vermeld kunnen geen aanleiding geven tot discussie, noch tot het afdwingen van garantie. De reparaties worden uitgevoerd om het toestel weer in goed werkende staat te krijgen in de mate van het mogelijke. Indien de klant verkiest om een toestel slechts deels te laten herstellen dan dient hij dit uitdrukkelijk te vermelden bij afgifte van het toestel. Onder herstelling wordt ook een onderhoud verstaan.

Voor herstelling binnengebrachte, doch niet binnen de termijn van 4 maand na afhandeling terug opgehaalde toestellen worden als achtergelaten beschouwd en worden automatisch onze eigendom vanaf de datum van afhandeling of opmaak van het bestek van het toestel.

De door ons voor herstelling vooropgestelde termijn is louter indicatief, aangezien we voor het respecteren van deze termijn afhankelijk zijn van de fabrikant van het toestel en terzake derhalve geen determinerende invloed kan uitoefenen.

  1. Garantie

Om in aanmerking te komen voor een garantieherstelling dient het toestel aangeboden te worden samen met het aankoopbewijs en, indien van toepassing, ook met het bewijs van bevestiging van de verlenging van de fabrieksgarantie. Sommige fabrikanten bieden u nl. de mogelijkheid om uw aankoop te registreren en in aanmerking te komen voor een verlenging van de fabrieksgarantie. Een lijst van deze fabrikanten vindt u op onze website. Via de behorende links kan u de voorwaarden hieromtrent terugvinden en uw toestel registreren.

Garantieaanvragen voor machines waarvan de herstelling reeds uitgevoerd werd, kunnen geweigerd worden.

Indien uw garantieaanvraag alsnog wordt goedgekeurd, zal er een administratieve kost van €10 excl. btw aangerekend worden.

Alle, door onze technici, uitgevoerde herstellingen vallen onder een garantieperiode van 3 maanden. Onder deze garantie vallen onderdelen en werkuren. Enkel de door ons uitgevoerde werkzaamheden en gebruikte onderdelen vallen onder deze garantie.

  1. Bestek

Een bestek wordt opgemaakt vanaf 50% van de cataloguswaarde van een toestel of indien herstelkost €250 excl. btw overschrijdt. Indien een toestel opgestuurd wordt naar een onderaannemer, vallen de bestekvoorwaarden onder de voorwaarden van voorgemelde.

In geval van het opmaken van een bestek zonder dat hierop herstelling noch inruiling van het toestel volgt, zal er voor het opstellen van dit bestek voor een toestel buiten garantie bestekkosten aangerekend worden.

Een bestek is 4 weken geldig vanaf de datum van opmaak van het bestek. Indien er na 4 weken nog geen antwoord werd geformuleerd betreffende het bestek, zal het toestel niet hersteld en gedemonteerd terug keren en zullen de bestekkosten aangerekend worden.

We behouden ons het recht voor, wanneer tijdens de herstelling blijkt dat deze de kosten zoals vooropgesteld in het bestek zal overschrijden, deze meerkost door te rekenen aan de klant indien deze te wijten is aan verborgen gebreken en dus tijdens een eerste studie van het toestel niet kon worden opgemerkt.

  1. Onderaanneming

Wij behouden ons het recht voor om specifieke handelingen uit te besteden aan een derde partij (meestal de producent van het product) zonder de klant hier over te moeten informeren. De eventuele transportkosten zijn ten laste van de klant.

  1. Toebehoren

Algemeen geldt dat toebehoren die niet nodig zijn om de werking van een toestel te testen en geen defect vertonen niet aanvaard worden zoals bv.:

- Beschermkappen van bv. heggenscharen en kettingzagen

- Grasopvangzakken van bv. gras- en zitmaaiers

- Draagkoffers van machines behalve voor accumachines waarbij de accu(‘s) of lader ook dienen uitgetest te worden

Toebehoren die wel nodig zijn om de werking van een toestel te testen zoals bv.:

- Volgeladen accu van een accumachine

- Ketting en zwaard van een kettingzaag

Meegeleverde toebehoren dienen uitdrukkelijk vermeld te worden op de herstellingsfiche om discussie omtrent al dan niet afgifte te vermijden.

  1. Bestelbonnen

Klanten die een herstelling wensen te koppelen aan hun interne referentie van het toestel of een bestelbon, dienen deze informatie bij afgifte van het te herstellen toestel bij te voegen en ten allen tijde te laten vermelden op de herstellingsfiche.

Het ontbreken van dergelijke gegevens kan nooit een aanleiding geven tot discussie omtrent de herstelling zelf, noch de betaling van de herstellings-, bestek-, transport- en/of administratieve kosten.

Enkel de informatie vermeld op de herstellingsfiche wordt als correct beschouwd en enkel daaraan wordt gevolg gegeven.

  1. Veiligheid

Indien een machine of een deel er van dient aangepast te worden op vraag van en/of met medeweten van de klant en deze aanpassing valt niet binnen de toleranties van de fabrikant van de machine, dan kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken, schade noch onveilige situaties voortkomend uit de aanpassing.

Bij aanpassingen op nieuwe machines op vraag van de klant, vervalt de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor fabrieksgarantie bij een defect, al dan niet voorvloeiend uit de aanpassing.